เข้าสู่โลกดิจิทัลเพื่อช่วย น้องฟ้า เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย มีน้ำใจ และแก้ไขปัญหาได้เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น

เมื่อน้องแก้ปัญหาได้หมด และสะสมโล่รางวัลได้จนครบ พร้อมกับช่วยเหลือเพื่อนแล้ว น้องก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากดิจิทัลเวิลด์เป็นของตัวเอง

พร้อมที่จะเข้าสู่ Safe Internet แล้วหรือยัง?