กดที่นี่

เพื่อส่งรายละเอียดในการรับประกาศนียบัตร  (สงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ส่งข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน)

สำหรับคุณครู หากส่งนักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก  สามารถส่งรายชื่อได้ที่  email: sustainabilitydept@dtac.co.th