กดที่นี่ เพื่อพิมพ์ประกาศนียบัตรออนไลน์

สำหรับคุณครู สามารถส่งรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรได้ที่  email: sustainabilitydept@dtac.co.th